üresfooldalhalmagunkrolhalgaleriaüresetlapüresitallapüreselerhetosegüres

MagunkrólhalMagunkrólhal

A vízivárosi Fekete Medve Gyógytárról

Buda két legrégibb patikáját Bősinger Ferenc Ignác nyitotta meg: az elsőt a Várban; a másodikat a Vízivárosban, az utóbbit az 1690-es évek legelején. Bősinger után. 1699-től Werner Bálintté lett a gyógyszertár.Tulajdonosai többször váltóztak, de mindkettőnek ugyanazok voltak a gazdái. A vízivárosi a várbelinek fiókjaként Működött 1851-ig. 1885-ben - az akkor Fazekas tér (ma Szilágyi Dezső tér) 6. szám alól - helyezték át a patikát a Fő utca északibb részébe. A Várbeli és a vízivárosi gyógytár szétválása után az Arany Egyszarvú és az Arany Sas nevek felcserélődtek, sokáig egyik sem állandósította a sajátját. A vízivárosi Városi és Alvárosi néven is szerepelt, mígnem később felvette és megtartotta a Fekete Medve Városi Gyógytár címet.

A Bősingerre vonatkozó adatok közül kiemelem: Lipót 1696. május 17-én nemességet adományozott B. Ferenc Istvánnak és hozzátartozóinak. Érdeméi között szerepel, hogy gyógyszerészeti tanulmányait bevégezvén - a dühöngő pestis ellenére - Bécsbe ment munkálkodni, holott több patikus esett már áldozatául az 1679-es járványnak. Mindenütt ott volt, ahol a házát szolgálhatta képzettségével, emberségével. Öt gyógytárat. létesített: Esztergomban, a budai Várban, Eszéken, a negyediket a Neoquisticában (visszahódított terület), az ötödiket a budai Vízivárosban. Érdemeire való tekintettel Buda polgármesterévé is megválasztották. A vízivárosi patikának nem kedveztek a gyakori árvizek. Az egyik ilyen eseményt örökítette meg északi és déli irányból is Lovich Antal. Az albumin fotó 1876. március 16-án készült az árvíz borította Fazekas térről. A kép jobb sarkában látható a Fekete Medve Városi Gyógytár (Apotheke) "homlokán" egy lépő fekete medvével. (A déli felvételen ellenkező irányban, a bal Oldalon "ázik" a patika.)

Helytörténeti különlegesség benne az is, hogy a gyógytár portálját Hunfalvy János rendelte meg 1869-ben. (Hunfalvy tudós tanár, az MTA tagja, az első magyar földrajzprofesszor a budapesti egyetemen

a Magyar Földrajzi Társaság, valamint a Budai Polgári Társaskör elnöke; a szabadságharc bukása utáni kényszerű rövid kitérőtől eltekintve vízivárosi polgár, aki életének több mint felét itt töltötte: a Fő Utcában, majd az erődítési telkek - Gimnázium Utca, Iskola lépcső, Ilona lépcső - környékén élt, a még életében róla elnevezett Hunfalvy utca elején. Itt alkotott, méhészkedett és fákat ültetett százával, amelyek közül sok még ma is gondoskodik a vároldal Duna felől részének friss levegőjéről, és tavasztól öltözteti-színezi a lejtőt az arra járók és ott élők örömére.

A bolti kapuzat tervét Heinrich Rozival - korabeli gyakran foglalkoztatott - híres mérnök készítette. A megrendelésről és az engedély kiadásáról egy 1469. évi tanácsülés kivonata is tanúsodik. Hunfalvy János innen keltezte leveleit is, és az árvíz előtti év (1875) Adressenbuchjában is itt található a lakáscíme Hunfalvy felesége Schmidt patikus egyik leánya volt. 1849-ben már Hollmann József lett a gyógytár tulajdonosa, aki már 1828-tól vezette a patikát; valószínűleg a Schmidt család révén került az ő tulajdonába. (A címtárak adatai és levélbeli említések szerint is mindhárom család közelebbi és távolabbi tagjai is laktak egyidőben és később is az épületben, pl. H. Géza, Hermina és Jolán.) A központi Szabó Ervin könyvtár Budapest Gyűjteményében Joseph Hollman Apotheker aláírásával megtalálható egy fekete medvés (Aus der Apotheke zum Schwarzen Baern) irat is.

Érdemes Megemlíteni még, hogy a tér neve (Alsó Vásártér, Cserép tér, Fazekas tér, Szilágyi Dezső tér) többször változott ugyan, de a Fő utcáé (Hauptgasse) kezdettől fogva változatlan maradt, csak az akkori szokásnak megfelelően a számozás rendje változott kezdetben elindult a számsor - páros-páratlan - az egyik oldalról emelkedő rendben, majd egy "csomópontnál" visszafordult az irány, és a számozás folytatódott szintén növekvő rendben; tehát oda-vissza irányban egyenesen növekedett tovább 1-től akár 908-ig is (például a 197-198-as szám esetében is ez történt), a harmóniát legfeljebb csak egy-egy tér "zavarta" meg.

Pagurka Anna
Partnereink További partnereink Pater Marcus Belga Apátsági söröző és étterem Dunaparti Matróz Kocsma Belgian Brasserie Henrie - Belga Söröző Belga Sörök Háza Belga Sörök Boltja
www.patermarcus.hu www.matrozkocsma.hu www.belgasorozo.com www.belgasorokhaza.hu www.belgasorbolt.hu